Universitetslektor i Marin Teknik

Blekinge tekniska högskola

Sweden

Universitetslektor i marin teknik med
inriktning undervattensteknik

till BTH, Blekinge tekniska högskola vid institutionen
för maskinteknik i Karlskrona
Diarienr: BTH 3.1.1-0540-2018

Arbetsbeskrivning:
I huvudsak undervisning inom vårt nya civilingenjörsprogram med inriktningen marin
teknik och deltagande i forskningsprojekt inom institutionens forskningsområde med
fokus på marin teknik och undervattensteknik. 

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den
som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har
motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse
med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen.

För vidare information om behörighetskraven se "Riktlinjer för anställning av lärare och
utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola".

Meriterande kvalifikationer:
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom marin teknik och/eller
undervattensteknik.
• Dokumenterad erfarenhet av samverkan med näringsliv.
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning i internationell miljö i samverkan
mellan akademi, industri och myndigheter.
• Mycket goda kunskaper i svenska.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:
Som bedömningsgrund skall gälla pedagogisk skicklighet och djupa ämneskunskaper.
Därutöver beaktas graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för
anställningen.


I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan
välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.


Tjänstgöringsomfattning:
100%

Tillträde:
1 januari 2019 eller enligt överenskommelse
Varaktighet:
Tillsvidare

Kontaktpersoner:
Oskar Frånberg, tel. 0455-385550
Mats Walter, Prefekt, tel. 0455-385508
Mikael Åsman (SACO), tel 0455- 38 57 20
Carina Petersson (OFR), tel 0455-38 50 28

Ansökan:
Välkommen med din ansökan på https://www.bth.se märkt med diarienummer senast
den 17 december 2018.


Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/
eller kan fås från HR-avdelningen, tfn 0455-38 50 16.

Vi är en av landets tydligast profilerade tekniska högskolor, där IT och innovation för en hållbar framtid står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid? 

Välkommen med din ansökan!

 

Övrigt:
Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


In your application, please refer to Polytechnicpositions.com

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
GOOGLE
https://polytechnicpositions.com/universitetslektor-i-marin-teknik,i1822.html">

baner1

baner10

baner11

baner12

baner14

baner2

baner3

baner4

baner5

baner6

baner8

baner9